samedi

équipage
nage
épreuvetourfiletempspos.
SN OiseJ16H2000 meter[54]07:17,4100ᵉ
Camille AMIAND
SN OiseJ16H2000 meter[55]06:47,541ᵉ
Nicolas EZRATTI
SN OiseJ18F2000 meter[38]08:06,532ᵉ
Mathilde GRAIS
SN OiseJ18F2000 meter[58]08:06,733ᵉ
Alice JOUANNE
SN OiseJ18F2000 meter[60]08:26,735ᵉ
Adeline RIGAUD
SN OiseElite FPL2000 meter[25]07:43,316ᵉ
Mathilde SMAGGHE
SN OiseElite FPL2000 meter[28]08:07,722ᵉ
Sohaila FAZEL
SN Oise40-49FPL2000 meter[25]08:18,86ᵉ
Christelle GRAIS
SN Oise40-49HTC2000 meter[40]07:07,528ᵉ
Julien REBEYROL
SN Oise40-49HPL2000 meter[17]06:44,37ᵉ
Sebastien COGUIC
SN OiseJ18F500 meter[49]01:46,44ᵉ
Lisa SCHULMANN
SN OiseElite FPL500 meter[62]01:44,13ᵉ
Mathilde SMAGGHE
SN OiseOpen4x 500 meter[55]06:29,02ᵉ
Sebastien COGUIC