Sonntag

14. Februar 2021

crew
stroke
eventracelanetimepos.
MRSVBFrida HalankJF B DREMVorläufe 2[8]05:54,917
Münchener Ruder- und Segelverein 'Bayern' von 1910 e.V.
MRSVBValerie HauckJF B DREMVorläufe 2[18]06:08,722
Münchener Ruder- und Segelverein 'Bayern' von 1910 e.V.
MRSVBAnne RiedMäd 14Finale A[20]04:07,518
Münchener Ruder- und Segelverein 'Bayern' von 1910 e.V.
MRSVBTorge EchternachJung 14Finale A[33]did not start
Münchener Ruder- und Segelverein 'Bayern' von 1910 e.V.