[LRVSH] Ruderverband Schleswig-Holstein

no.eventcrew
stroke
201JF B DREMJolina Westphal
Ruderverband Schleswig-Holstein
201JF B DREMPauline von Hobe-Gelting
Ruderverband Schleswig-Holstein
201JF B DREMKim Sarah Gaude
Ruderverband Schleswig-Holstein
201JF B DREMLaura Nützmann
Ruderverband Schleswig-Holstein
201JF B DREMLenya Berghaus
Ruderverband Schleswig-Holstein
202JF B LG DREMCharlotte Hässler
Ruderverband Schleswig-Holstein
202JF B LG DREMMerle Gläser
Ruderverband Schleswig-Holstein
203JM B DREMLeonhard Tanneberg
Ruderverband Schleswig-Holstein
203JM B DREMFritz Düllmann
Ruderverband Schleswig-Holstein
203JM B DREMFiete Hollartz
Ruderverband Schleswig-Holstein
203JM B DREMAlexander Vorobyev
Ruderverband Schleswig-Holstein
203JM B DREMMagnus Bürau
Ruderverband Schleswig-Holstein
203JM B DREMLeonard Gross
Ruderverband Schleswig-Holstein
203JM B DREMLasse Wandersleben
Ruderverband Schleswig-Holstein
204JM B LG DREMJasper König
Ruderverband Schleswig-Holstein
204JM B LG DREMJobst Kellinghusen
Ruderverband Schleswig-Holstein
204JM B LG DREMTheo Henrici
Ruderverband Schleswig-Holstein
204JM B LG DREMKjell Richter
Ruderverband Schleswig-Holstein
204JM B LG DREMHagen Friedrich Weyland
Ruderverband Schleswig-Holstein
204JM B LG DREMChristian Petrulat
Ruderverband Schleswig-Holstein