Sunday

March 7, 2021

crew
stroke
eventracelanetimepos.
BRCYaroslav ZakharovM U152000 meter[45]07:04.52nd
Burevisnyk Rowing Club
BRCArtem ZakharovM U192000 meter[41]06:06.21st
Burevisnyk Rowing Club