zaterdag

12 september 2020

ploeg
slag
wedstrijdnummerracetijdbaan
LAGHeren BHvoorwedstrijd 1za 10:00[5-8]
B4
LAGHeren IHvoorwedstrijd 2za 10:08[5-8]
I4
LAGHeren LHvoorwedstrijd 3za 10:16[5-8]
L4
LAGHeren MHvoorwedstrijd 4za 10:24[5-8]
M4
LAGHeren OHvoorwedstrijd 5za 10:32[5-8]
O4
LAGHeren PHvoorwedstrijd 6za 10:40[5-8]
P4
LAGHeren NHvoorwedstrijd 7za 10:48[5-8]
N4
LAGHeren KHvoorwedstrijd 8za 10:56[5-8]
K4
LAGHeren FHvoorwedstrijd 9za 11:04[5-8]
F4
LAGHeren QHvoorwedstrijd 10za 11:12[5-8]
Q4
LAGDames MDvoorwedstrijd 1za 11:22[5-8]
M4
LAGDames GDvoorwedstrijd 2za 11:30[5-8]
G4
LAGDames HDvoorwedstrijd 3za 11:38[5-8]
H4
LAGDames IDvoorwedstrijd 4za 11:46[5-8]
I4
LAGDames FDvoorwedstrijd 5za 11:54[5-8]
F4
LAGDames CDvoorwedstrijd 6za 12:02[5-8]
C4
LAGDames RDvoorwedstrijd 7za 12:10[5-8]
R4
LAGDames QDvoorwedstrijd 8za 12:18[5-8]
Q4
LAGDames NDvoorwedstrijd 9za 12:26[5-8]
N4
LAGDames LDvoorwedstrijd 10za 12:34[5-8]
L4
LAGDames EDvoorwedstrijd 11za 12:42[5-8]
E4
LAGHeren RHvoorwedstrijd 11za 12:57[5-8]
R4
LAGHeren JHvoorwedstrijd 12za 13:05[5-8]
J4
LAGHeren CHvoorwedstrijd 13za 13:13[5-8]
C4
LAGHeren DHvoorwedstrijd 14za 13:21[5-8]
D4
LAGHeren HHvoorwedstrijd 15za 13:29[5-8]
H4
LAGHeren GHvoorwedstrijd 16za 13:37[5-8]
G4
LAGHeren SHvoorwedstrijd 17za 13:45[5-8]
S4
LAGHeren EHvoorwedstrijd 18za 13:53[5-8]
E4
LAGHeren AHvoorwedstrijd 19za 14:01[5-8]
A4
LAGHeren THvoorwedstrijdza 14:09[5-8]
T4
LAGHeren UHvoorwedstrijdza 14:17[5-8]
U4
LAGDames ADvoorwedstrijd 12za 14:25[5-8]
A4
LAGDames KDvoorwedstrijd 13za 14:33[5-8]
K4
LAGDames JDvoorwedstrijd 14za 14:41[5-8]
J4
LAGDames ODvoorwedstrijd 15za 14:49[5-8]
O4
LAGDames DDvoorwedstrijd 16za 14:57[5-8]
D4
LAGDames PDvoorwedstrijd 17za 15:05[5-8]
P4
LAGDames BDvoorwedstrijd 18za 15:13[5-8]
B4
LAGHeren AHkwart-finale 1za 16:00[5-8]
A4
LAGHeren KHkwart-finale 2za 16:10[5-8]
K4
LAGHeren EHkwart-finale 3za 16:20[5-8]
E4
LAGHeren PHkwart-finale 4za 16:30[5-8]
P4
LAGDames CDkwart-finale 1za 16:40[5-8]
C4
LAGDames DDkwart-finale 2za 16:50[5-8]
D4
LAGDames BDkwart-finale 3za 17:00[5-8]
B4
LAGDames IDkwart-finale 4za 17:10[5-8]
I4
LAGHeren AHhalve-finale 1za 17:20[5-8]
A4
LAGHeren EHhalve-finale 2za 17:30[5-8]
E4
LAGDames CDhalve-finale 1za 17:40[5-8]
C4
LAGDames BDhalve-finale 2za 17:50[5-8]
B4
LAGOpvangMFinalza 18:00[5-8]
Elfferich
LAGHeren AHfinaleza 18:10[5-8]
A4
LAGDames CDfinaleza 18:20[5-8]
C4