zaterdag

12 september 2020

ploeg
slag
wedstrijdnummerracebaantijdpos.
LAGHeren BHvoorwedstrijd 1[5-8]01:34,06e
B4
LAGHeren IHvoorwedstrijd 2[5-8]02:53,040e
I4
LAGHeren LHvoorwedstrijd 3[5-8]01:36,818e
L4
LAGHeren MHvoorwedstrijd 4[5-8]01:37,520e
M4
LAGHeren OHvoorwedstrijd 5[5-8]01:38,322e
O4
LAGHeren PHvoorwedstrijd 6[5-8]01:34,06e
P4
LAGHeren NHvoorwedstrijd 7[5-8]01:35,812e
N4
LAGHeren KHvoorwedstrijd 8[5-8]01:32,33e
K4
LAGHeren FHvoorwedstrijd 9[5-8]01:36,516e
F4
LAGHeren QHvoorwedstrijd 10[5-8]01:41,530e
Q4
LAGDames MDvoorwedstrijd 1[5-8]02:03,538e
M4
LAGDames GDvoorwedstrijd 2[5-8]02:00,529e
G4
LAGDames HDvoorwedstrijd 3[5-8]01:56,220e
H4
LAGDames IDvoorwedstrijd 4[5-8]01:51,36e
I4
LAGDames FDvoorwedstrijd 5[5-8]01:56,522e
F4
LAGDames CDvoorwedstrijd 6[5-8]01:49,03e
C4
LAGDames RDvoorwedstrijd 7[5-8]02:10,042e
R4
LAGDames QDvoorwedstrijd 8[5-8]01:55,818e
Q4
LAGDames NDvoorwedstrijd 9[5-8]01:59,027e
N4
LAGDames LDvoorwedstrijd 10[5-8]01:55,115e
L4
LAGDames EDvoorwedstrijd 11[5-8]01:56,321e
E4
LAGHeren RHvoorwedstrijd 11[5-8]01:41,229e
R4
LAGHeren JHvoorwedstrijd 12[5-8]01:34,38e
J4
LAGHeren CHvoorwedstrijd 13[5-8]01:35,310e
C4
LAGHeren DHvoorwedstrijd 14[5-8]01:39,025e
D4
LAGHeren HHvoorwedstrijd 15[5-8]01:35,511e
H4
LAGHeren GHvoorwedstrijd 16[5-8]01:38,523e
G4
LAGHeren SHvoorwedstrijd 17[5-8]01:43,635e
S4
LAGHeren EHvoorwedstrijd 18[5-8]01:33,75e
E4
LAGHeren AHvoorwedstrijd 19[5-8]01:29,01e
A4
LAGHeren THvoorwedstrijd[5-8]01:42,033e
T4
LAGHeren UHvoorwedstrijd[5-8]01:39,025e
U4
LAGDames ADvoorwedstrijd 12[5-8]01:52,58e
A4
LAGDames KDvoorwedstrijd 13[5-8]01:59,728e
K4
LAGDames JDvoorwedstrijd 14[5-8]01:55,317e
J4
LAGDames ODvoorwedstrijd 15[5-8]01:57,023e
O4
LAGDames DDvoorwedstrijd 16[5-8]01:49,24e
D4
LAGDames PDvoorwedstrijd 17[5-8]01:57,524e
P4
LAGDames BDvoorwedstrijd 18[5-8]01:49,35e
B4
LAGHeren AHkwart-finale 1[5-8]02:20,51e
A4
LAGHeren KHkwart-finale 2[5-8]02:29,95e
K4
LAGHeren EHkwart-finale 3[5-8]02:26,23e
E4
LAGHeren PHkwart-finale 4[5-8]02:31,26e
P4
LAGDames CDkwart-finale 1[5-8]02:52,04e
C4
LAGDames DDkwart-finale 2[5-8]02:54,06e
D4
LAGDames BDkwart-finale 3[5-8]02:52,85e
B4
LAGDames IDkwart-finale 4[5-8]02:58,78e
I4
LAGHeren AHhalve-finale 1[5-8]02:22,01e
A4
LAGHeren EHhalve-finale 2[5-8]02:32,33e
E4
LAGDames CDhalve-finale 1[5-8]02:53,83e
C4
LAGDames BDhalve-finale 2[5-8]02:55,94e
B4
LAGOpvangMFinal[5-8]00:47,32e
Elfferich
LAGHeren AHfinale[5-8]02:21,31e
A4
LAGDames CDfinale[5-8]02:47,51e
C4