zondag

nr.veld
code
#opmerking
001Oude Vier16
Oude Vier
002Dames Vier9
Dames Vier
003Jonge Acht13
Jonge Acht
004Lichte Acht15
Lichte Acht
005Dames Acht15
Dames Acht
006Lichte Dames Vier16
Lichte Dames Vier
007H Ov4+18
Heren Overnaadse vier
008D Ov4+17
Dames Overnaadse vier
009KNSRB Ov2+6
KNSRB Overnaadse twee
010HE 2+4
Heren elite twee-met
013LHE 4-7
Lichte heren elite vier-zonder
020HG 4+6
Heren gevorderde vier-met
022HG 2-6
Heren gevorderde twee-zonder
023HG 1x7
Heren gevorderde skiff
024LHG 4+5
Lichte heren gevorderde vier-met
026LHG 1x7
Lichte heren gevorderde skiff
028DG 2-6
Dames gevorderde twee-zonder
030LDG 2x8
Lichte dames gevorderde dubbeltwee
031LHG 2x6
Lichte heren gevorderde dubbeltwee
040Jonge Vier21
Jonge Vier
042Jonge Dames Vier9
Jonge Dames Vier