zondag

nr.veld
code
#opmerking
001Oude Vier16
Oude Vier
002Dames Vier9
Dames Vier
003Jonge Acht13
Jonge Acht
004Lichte Acht15
Lichte Acht
005Dames Acht15
Dames Acht
006Lichte Dames Vier16
Lichte Dames Vier
007H Ov4+18
Heren Overnaadse vier
008D Ov4+17
Dames Overnaadse vier
009KNSRB Ov2+6
KNSRB Overnaadse twee
010HE 2+4
Heren elite twee-met
013LHE 4-7
Lichte heren elite vier-zonder
016DE 1x1
Dames elite skiff
017LDE 1x6
Lichte dames elite skiff
020HG 4+8
Heren gevorderde vier-met
021HG 2x6
Heren gevorderde dubbeltwee
022HG 2-8
Heren gevorderde twee-zonder
023HG 1x7
Heren gevorderde skiff
024LHG 4+6
Lichte heren gevorderde vier-met
025LHG 2-2
Lichte heren gevorderde twee-zonder
026LHG 1x7
Lichte heren gevorderde skiff
027DG 4+2
Dames gevorderde vier-met
028DG 2-6
Dames gevorderde twee-zonder
030LDG 2x10
Lichte dames gevorderde dubbeltwee
031LHG 2x7
Lichte heren gevorderde dubbeltwee
032DG 2x5
Dames gevorderde dubbeltwee
040Jonge Vier21
Jonge Vier
041Lichte Vier3
Lichte Vier
042Jonge Dames Vier9
Jonge Dames Vier