Samstag

22. Januar 2022

crew
stroke
eventracelanetimepos.
ZRCMarian KästnerJung 11 u. 12[1]01:51,12
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.
ZRCXenia HemmerlingMäd 13 III[11]04:17,92
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.
ZRCFranz HünscheJung 13 III[11]03:57,82
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.
ZRCHenri ZimmermannJung 14 III[19]03:56,23
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.
ZRCAnna-Lisa PobbigSF A III[6]07:30,11
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.
ZRCSydney NiemannJF B III[16]06:18,02
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.
ZRCWilli SaarJM B LG III[15]05:55,14
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.
ZRCSilas ThiemickeJM A III[12]06:46,31
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V.