[ARVL] Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.

no.eventcrew
stroke
402Mäd 13 LG IILuise Voigt
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
502Jung 13 IIVincent Zernechel
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
901Jung 14 INils Göbel
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
902Jung 14 IIFlorian Windisch
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
1202JF B LG IIClara Voigt
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
1302JM B IIJakob Beiner
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
1302JM B IITheodor von Ramin-Morro
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
1901SF A IHannah Grimm
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
2101SM A IVincent Hanewinkel
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.
2401MM CAndre Ihde
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V.