zaterdag

tijdrace
indeling
status
08:00J18 1x heat 1officieel
AMY, TRO2, MWC2, MWC1, DDS
08:04J18 1x heat 2officieel
ARC, TRO1, NAU, HOO2, PON, VIK
08:08J18 1x heat 3officieel
WIL2, HOO1, LEY, SPA, WIL1, DIE
08:12HE 2x voorwedstrijd 1officieel
SPA, GYA, LEY, LAG, SKO
08:16HE 2x voorwedstrijd 2officieel
EUR, LAG, NER, TRI, INA
08:21HG 4+ voorwedstrijd 1officieel
NER, PRO2, VID
08:26HG 4+ voorwedstrijd 2officieel
ORC, NJO, PRO1, SKO
08:31HEj 4+ voorwedstrijd 1officieel
VID, LAG, NJO, OKE, THE, PEL
08:36HEj 4+ voorwedstrijd 2officieel
AEG, PRO, ARG, GYA, SAU, PHO
08:40LHG 1x voorwedstrijd 1officieel
PRO1, ORC4, ORC1, HEM, GYA1
08:44LHG 1x voorwedstrijd 2officieel
ARG, PRO2, NER, ORC3, SAU
08:48LHG 1x voorwedstrijd 3officieel
THE, OKE1, SAU, GYA2, OKE2, ORC2
08:56DEj 8+ voorwedstrijd 1officieel
NJO, ASO, NER, SKA, TRI
09:01DEj 8+ voorwedstrijd 2officieel
SKO, AEG, OKE, SAU, PRO
09:06DEj 8+ voorwedstrijd 3officieel
LAG, EUR, ORC, GYA, PHO
09:10DG 1x voorwedstrijd 1officieel
ORC3, DUD, PEL2, EUR, RIC
09:14DG 1x voorwedstrijd 2officieel
OKE, PON, ORC1, ORC2, PEL1
09:19LDEj 4* voorwedstrijd 1officieel
ARG, ASO, LAG, AEG, SKA
09:24LDEj 4* voorwedstrijd 2officieel
SKO, THE, NER, VID, SAU
09:29LDEj 4* voorwedstrijd 3officieel
ORC, GYA, PHO, NJO, TRI
09:33J16 1x heat 1officieel
MAA3, JAS, VIK2, WIL2, TUB
09:37J16 1x heat 2officieel
RIC, WIL3, NAU, WIL1, MAA2, SPA2
09:41J16 1x heat 3officieel
HOO, DDS1, VIK1, SPA3, DIE, VIK3
09:45J16 1x heat 4officieel
SPA1, ARC, NEP, MAA1, DDS2, DDS3
09:53HG 2- voorwedstrijd 1officieel
LAG, EUR, NER, ORC2
09:57HG 2- voorwedstrijd 2officieel
BOR, OKE2, SKO1, ORC1
10:01HG 2- voorwedstrijd 3officieel
AEG, SKO2, OKE1, TRI, NJO
10:05HDev 2x voorwedstrijd 1officieel
THE, WIL, LAG, SKO
10:09HDev 2x voorwedstrijd 2officieel
SKA1, SAU, SKA2, AEG
10:13HDev 2x voorwedstrijd 3officieel
TRO, ASO, PHO, GYA, ZWO
10:18M16 4x voorwedstrijd 1officieel
HOO, LEY, HEM
10:23M16 4x voorwedstrijd 2officieel
SPA, AMS, NAA, MWC
10:27LHDev 2x voorwedstrijd 1officieel
ASO, GYA2, TRI, SKA, SAU
10:31LHDev 2x voorwedstrijd 2officieel
NJO, SKA, GYA1, OKE, THE, AEG
10:51DG 2- voorwedstrijd 1officieel
INA2, PRO, OKE, NJO, INA1
10:55DG 2- voorwedstrijd 2officieel
SIL, WIL, TRI1, TRI2, RIC, THE
10:59LDDev 2x voorwedstrijd 1officieel
GYA, SAU, TRI1, PHO
11:03LDDev 2x voorwedstrijd 2officieel
GYA, NER, EUR, TRI2, VID
11:07LDDev 2x voorwedstrijd 3officieel
SKO, LAG, SKA, TRI, OKE
11:11HG 1x voorwedstrijd 1officieel
PRO2, EUR1, HUN, OKE, PHO
11:15HG 1x voorwedstrijd 2officieel
EUR2, BOR, WIL, AEG, TRI
11:19HG 1x voorwedstrijd 3officieel
AMS, SKO, THE, RIJ, ARG, PRO1
11:27HDev 4- voorwedstrijd 1officieel
AEG, PRO, LAG2, ORC
11:32HDev 4- voorwedstrijd 2officieel
VID, SKO, NJO, GYA1, LAG1
11:37HDev 4- voorwedstrijd 3officieel
SKA, THE, GYA2, PHO, TRI
11:41DDev 2x voorwedstrijd 1officieel
NJO, GYA, AEG, LAG2
11:45DDev 2x voorwedstrijd 2officieel
ARG, VID, PRO, LAG1, PHO
11:50HEj 8+ voorwedstrijd 1officieel
ARG, SKO, GYA, PRO, TRI, SKA
11:55HEj 8+ voorwedstrijd 2officieel
EUR, NER, ASO, ORC, LAG, AEG
12:00LHDev 4- voorwedstrijd 1officieel
PRO2, AEG, ARG, NJO1, ASO, TRI
12:05LHDev 4- voorwedstrijd 2officieel
SKA, SKO, LAG, NJO2, NER, PRO1
12:09LDG 1x voorwedstrijd 1officieel
RIC, LAG1, LAG2, SKA, ASO
12:13LDG 1x voorwedstrijd 2officieel
ARG, MAA, DDS2, PHO, VID
12:17LDG 1x voorwedstrijd 3officieel
DDS1, GYA2, ORC1, GYA1, BEA, SAU
12:22J18 4x voorwedstrijd 1officieel
LAA, HON, RIC, WIL
12:27J18 4x voorwedstrijd 2officieel
ARC, HEM, TRO, NEP, SPA
12:32LHEj 8+ voorwedstrijd 1officieel
ARG, NJO, LAG, VID, SKA, PRO
12:37LHEj 8+ voorwedstrijd 2officieel
AEG, SKO, ASO, NER, OKE, GYA
12:42DDev 4- voorwedstrijd 1officieel
PRO, GYA, OKE, THE, ASO2
12:47DDev 4- voorwedstrijd 2officieel
LAG1, ASO1, ORC, ARG, EUR
12:52DDev 4- voorwedstrijd 3officieel
SKO1, SKO2, TRI, NER, LAG2
13:25J16 2x voorwedstrijd 1officieel
DDS1, AMS, VIK, HEM1, HOO2, WIL1
13:29J16 2x voorwedstrijd 2officieel
HEM2, TRO, SPA1, WIL2, MAA, LEY
13:33J16 2x voorwedstrijd 3officieel
NEP, HOO1, JAS, SPA2, DDS2, RIC
13:37J16 2x voorwedstrijd 4officieel
PAM, WIL, HUN, LEY, WIL, WIL3
13:41HE 2x A-finaleofficieel
SKO, LAG, GYA, LAG, INA, NER
13:46HG 4+ A-finaleofficieel
PRO2, ORC, NER, PRO1, VID, NJO
13:51HEj 4+ B-finaleofficieel
LAG, THE, PRO, PEL, PHO, AEG
13:56HEj 4+ A-finaleofficieel
NJO, VID, OKE, SAU, GYA, ARG
14:01DEj 4+ A-finaleofficieel
THE, VID, AEG, TRI, OKE, ARG
14:06M18 4- A-finaleofficieel
RIC, WIL, AMS
14:10LHG 1x B-finaleofficieel
THE, NER, GYA2, PRO1, ARG, ORC1
14:14LHG 1x A-finaleofficieel
GYA1, ORC3, HEM, OKE1, OKE2, PRO2
14:19DE 4- A-finaleofficieel
TRI, KNR, AEG, KNR
14:24DEj 8+ B-finaleofficieel
EUR, PRO, PHO, OKE, NJO, SKA
14:29DEj 8+ A-finaleofficieel
ASO, GYA, ORC, AEG, NER, SKO
14:33LDE 2x A-finaleofficieel
PRO, LAG, NER, TRI, NER
14:37LDB 2x A-finaleofficieel
DDS, NJO, BEA, MAA
14:41DE 2x A-finaleofficieel
KNR, ORC, SKO, NJO
14:45DG 1x A-finaleofficieel
ORC2, OKE, EUR, ORC1, DUD, ORC3
14:50DG 4+ A-finaleofficieel
SKO1, ARG, SKO2, SKA
14:55LDEj 4* B-finaleofficieel
ARG, SAU, PHO, LAG, GYA, NER
15:00LDEj 4* A-finaleofficieel
ASO, SKO, NJO, AEG, VID, ORC
15:05M16 4* A-finaleofficieel
RIC, TRO, HOO
15:13HG 2- B-finaleofficieel
SKO2, EUR, AEG, OKE2, NER
15:17HG 2- A-finaleofficieel
OKE1, ORC2, LAG, ORC1, NJO, SKO1
15:21HDev 2x B-finaleofficieel
ASO, SKO, SKA2, ZWO, LAG, GYA
15:25HDev 2x A-finaleofficieel
WIL, PHO, TRO, SKA1, THE, AEG
15:29LHG 2- A-finaleofficieel
WET, AEG, TRI, ORC, NJO
15:34J18 4- A-finaleofficieel
RIC, RIC, WIL
15:39M18 4x A-finaleofficieel
HUN, WIL, TRO, MAA
15:44M16 4x A-finaleofficieel
MWC, HEM, AMS, LEY, NAA
16:04HE 4x A-finaleofficieel
INA, SKO, KNR, ASO
16:08LHDev 2x B-finaleofficieel
SKA, OKE, TRI, SKA, AEG
16:12LHDev 2x A-finaleofficieel
GYA2, THE, NJO, ASO, SAU, GYA1
16:17LHEj 4+ A-finaleofficieel
ORC, EUR, THE, SAU, PHO, BOR
16:21DG 2- A-finaleofficieel
TRI2, RIC, SIL, INA1, OKE, INA2
16:25LDDev 2x B-finaleofficieel
LAG, OKE, SAU, SKA, TRI2, GYA
16:29LDDev 2x A-finaleofficieel
EUR, TRI1, NER, TRI, PHO, SKO
16:33HG 1x B-finaleofficieel
PRO2, TRI, RIJ, HUN, ARG, BOR
16:37HG 1x A-finaleofficieel
OKE, EUR2, WIL, THE, EUR1, SKO
16:42HDev 4- B-finaleofficieel
VID, LAG2, ORC, THE, LAG1, PHO
16:47HDev 4- A-finaleofficieel
GYA1, NJO, TRI, AEG, PRO, GYA2
16:52HE 4- A-finaleofficieel
INA, PRO, LAG
16:56DDev 2x B-finaleofficieel
PHO, LAG1, GYA
17:00DDev 2x A-finaleofficieel
LAG2, AEG, ARG, NJO, PRO, VID
17:05HEj 8+ B-finaleofficieel
TRI, ASO, AEG, PRO, SKA, EUR
17:10HEj 8+ A-finaleofficieel
GYA, ORC, ARG, NER, SKO, LAG
17:15LHE 4- A-finaleofficieel
AMS, LAG, INA
17:20LHDev 4- B-finaleofficieel
TRI, LAG, ASO, SKO, AEG, NJO2
17:25LHDev 4- A-finaleofficieel
PRO1, SKA, NJO1, NER, PRO2, ARG
17:30J16 4* A-finaleofficieel
WIL, TRO, VIK, LEY, SPA
17:36LDG 1x B-finaleofficieel
LAG1, ARG, GYA2, LAG2, GYA1, DDS2
17:40LDG 1x A-finaleofficieel
ASO, DDS1, RIC, VID, MAA, BEA
17:45J18 4x B-finaleofficieel
NEP, RIC
17:50J18 4x A-finaleofficieel
HON, WIL, ARC, LAA, HEM, TRO
17:55J16 4x A-finaleofficieel
LEY, WIL, TRO, RIC, VIK, HOO
17:59M16 2x voorwedstrijdgeannuleerd
18:03M16 2x voorwedstrijd 1officieel
ALK, NAA3, SPA1, AMS3, HOO1, NAA2
18:07M16 2x voorwedstrijd 2officieel
ALK, NAA1, TRO2, WIL2, WIL1, NEP
18:11M16 2x voorwedstrijd 3officieel
LEY, VIK1, HEM1, SPA2, TRO1, GOU
18:15M16 2x voorwedstrijd 4officieel
HOO2, HEM2, AMS2, MWC2, ALP, AMS1
18:22LHEj 8+ B-finaleofficieel
PRO, AEG, SKO, SKA, VID, NER
18:27LHEj 8+ A-finaleofficieel
ASO, OKE, GYA, ARG, NJO, LAG
18:32DDev 4- B-finaleofficieel
ASO1, GYA, EUR, SKO2, ASO2
18:37DDev 4- A-finaleofficieel
LAG2, PRO, NER, LAG1, THE, ARG
18:42DE 2+ A-finaleofficieel
THE, ARG, NJO

zondag

tijdrace
indeling
status
08:00HE 1x voorwedstrijd 1officieel
SKO, TRI, ORC2, GYA
08:04HE 1x voorwedstrijd 2officieel
ORC1, ARG, INA, NER, THE
08:08HE 1x voorwedstrijd 3officieel
VID, LAG2, LAG1, WIL, OKE
08:12HB 1x voorwedstrijd 1officieel
TRI, ZWO, NJO, NER, OKE
08:16HB 1x voorwedstrijd 2officieel
AEG1, PHO, LAA, HEM, EUR
08:20HB 1x voorwedstrijd 3officieel
ARG, AEG2, AMS, SPA, WET
08:24M18 2x voorwedstrijd 1officieel
WIL, WIL, SPA, VIK
08:28M18 2x voorwedstrijd 2officieel
TRO1, ROO, ALK, ALK
08:32M18 2x voorwedstrijd 3officieel
TRO2, MAA, HUN, SAL, TRO3
08:36M16 2x halve-finalegeannuleerd
08:40M16 2x halve-finale 1officieel
TRO1, ALP, LEY, HOO1, TRO2, AMS3
08:44M16 2x halve-finale 2officieel
AMS2, GOU, AMS1, NEP, NAA2, ALK
08:52HGb 4- voorwedstrijd 1officieel
VID, SKO3, SKA, THE
08:57HGb 4- voorwedstrijd 2officieel
SKO1, SKO2, PHO, LAG
09:02HG 4+ voorwedstrijd 1officieel
GYA, ARG, NER, SKO
09:07HG 4+ voorwedstrijd 2officieel
VID, SKA, OKE, TRI, NJO
09:12LHGb 4- voorwedstrijd 1officieel
AEG, TRI, SKA, OKE2
09:17LHGb 4- voorwedstrijd 2officieel
OKE1, PRO, SKO, ARG
09:21LHB 1x voorwedstrijd 1officieel
ASO, NER, HEM, GYA
09:25LHB 1x voorwedstrijd 2officieel
NAU, ORC, SAU, SAU
09:29LDB 1x voorwedstrijd 1officieel
LAG2, SAU, ORC, PHO1, ALP, AMS
09:33LDB 1x voorwedstrijd 2officieel
LAG1, SKA, MAA, DDS, PHO2, BEA
09:37LDE 1x voorwedstrijd 1officieel
GYA, TRI, NER3, ARG, NER2
09:41LDE 1x voorwedstrijd 2officieel
PRO, SKO, NER1, ASO, HOO, ORC
09:46HB 4+ voorwedstrijd 1officieel
THE, PRO, SAU, SKO, ORC
09:51HB 4+ voorwedstrijd 2officieel
OKE, PHO, LAG, AEG, PEL, NJO
09:56DGb 4- voorwedstrijd 1officieel
ASO2, LAG, RIC, ORC
10:01DGb 4- voorwedstrijd 2officieel
TRI, SKO, GYA, ARG
10:06DG 4- voorwedstrijd 1officieel
LAG, THE, NJO, OKE
10:11DG 4- voorwedstrijd 2officieel
INA, PRO, ORC, EUR
10:15DE 1x voorwedstrijd 1officieel
ORC1, OKE, WIL1
10:19DE 1x voorwedstrijd 2officieel
GYA, WIL2, GOU, TRI
10:23DB 1x voorwedstrijd 1officieel
NJO, MAA, WET, AEG, BEA
10:27DB 1x voorwedstrijd 2officieel
AMS, SKO, RUY, PHO, ORC
10:47M18 1x heat 1officieel
BEA, TRO, NAU, NAA
10:51M18 1x heat 2officieel
WIL, VIK, MAA, ALP
10:55HG 2x voorwedstrijd 1officieel
NER, PRO, EUR
10:59HG 2x voorwedstrijd 2officieel
LAG, AMS, THE, HUN
11:03LHG 2x voorwedstrijd 1officieel
NJO, HEM, PRO, TRI
11:07LHG 2x voorwedstrijd 2officieel
GYA, OKE, THE, EUR
11:12LHB 8+ voorwedstrijd 1officieel
ARG, NER, VID
11:17LHB 8+ voorwedstrijd 2officieel
AEG, NJO, PRO, ASO
11:22DB 4+ voorwedstrijd 1officieel
LAG1, VID, LAG2
11:27DB 4+ voorwedstrijd 2officieel
OKE, VID, THE, NAA
11:31J18 2x voorwedstrijd 1officieel
DDS2, WIL, TRO, DDS1, WIL
11:35J18 2x voorwedstrijd 2officieel
JAS, HEM, EEM, WET, MAA
11:39J18 2x voorwedstrijd 3officieel
PAM, HOO1, NAA, ARC, WIL, TUB
11:43J16 2x halve-finale 1officieel
HOO2, HUN, HOO1, WIL1, HEM2, JAS
11:47J16 2x halve-finale 2officieel
MAA, AMS, LEY, LEY, NEP, WIL3
11:55DE 2- voorwedstrijd 1officieel
OKE, THE, PRO
11:59DE 2- voorwedstrijd 2officieel
PRO, NJO, RIC, WIL
12:03DG 2x voorwedstrijd 1officieel
ARG, AEG, LAG, GYA
12:07DG 2x voorwedstrijd 2officieel
PRO, NJO, ASO, PHO, SKO
12:11LDGb 2x voorwedstrijd 1officieel
EUR, SKO, OKE, ORC, SKA, AEG
12:15LDGb 2x voorwedstrijd 2officieel
NER, NAU, VID, SAU, VID, TRI
12:20HB 2x voorwedstrijd 1officieel
GYA, AEG, SAU, BOR
12:25HB 2x voorwedstrijd 2officieel
DUD, ASO, ZWO, PHO, SKA
12:33HE 8+ voorwedstrijd 1officieel
GYA, GYA, ORC, LAG
12:37HE 8+ voorwedstrijd 2officieel
PRO1, KNR, WIL, PRO2
12:41HE 8+ voorwedstrijd 3officieel
LAG, INA, ARG, SKO, NER
12:46HB 8+ voorwedstrijd 1officieel
AEG, ASO, SKA
12:51HB 8+ voorwedstrijd 2officieel
EUR, PRO, ORC, TRI
12:55M16 1x heat 1officieel
VIK, HOO, RIC2, WET
12:59M16 1x heat 2officieel
LEY, TRO, NEP, MAA, BEA
13:03LHB 2x voorwedstrijd 1officieel
GYA, SKA, ORC, AEG, SAU
13:07LHB 2x voorwedstrijd 2officieel
SAU, ARG, ASO, AMS, DIE, SKA
13:15DE 8+ voorwedstrijd 1officieel
NER, GYA, NER, KNR, AEG
13:20DE 8+ voorwedstrijd 2officieel
SIL, OKE, AEG, SKA, AEG, LAG
13:24DB 8+ voorwedstrijd 1officieel
EUR, SKO, ASO, SAU
13:28DB 8+ voorwedstrijd 2officieel
PRO, PHO, OKE, TRI, ORC
13:33DB 2x voorwedstrijd 1officieel
NJO, MAA, PEL, GYA2
13:38DB 2x voorwedstrijd 2officieel
AEG, GYA1, PRO, SKO
13:43LDB 4* voorwedstrijd 1officieel
TRI, ASO, SKA, THE, SAU
13:48LDB 4* voorwedstrijd 2officieel
GYA, PHO, EUR, NER, ARG, LAG
14:02M14 1x heatgeannuleerd
14:05M14 1x heat 1officieel
MWC, DDS3, ALK2, GOU2, MAA
14:08M14 1x heat 2officieel
DDS2, GOU1, VIK5, VAD, DDS1, ALK1
14:11J14 1x heat 1officieel
DDS1, ALK2, LEY, VIK1, GOU
14:14J14 1x heat 2officieel
DDS2, VIK4, SPA2, SPA1, MAA
14:17J14 1x heat 3officieel
ALK3, ALK1, DAV, VIK3, VIK5, VIK2
14:20M14 4* heatofficieel
SPA, VIK1, VIK2, LEY, AMS
14:30LHB 4+ A-finaleofficieel
THE, EUR, PHO, ORC
14:34M18 2x B-finaleofficieel
ALK, ROO, VIK, TRO2, TRO3
14:38M18 2x A-finaleofficieel
HUN, WIL, TRO1, WIL, SAL, ALK
14:38M16 2x C-finalegeannuleerd
14:42M16 2x B-finaleofficieel
ALK, NAA2, AMS3, NEP, TRO2, ALP
14:46M16 2x A-finaleofficieel
AMS1, AMS2, LEY, GOU, TRO1, HOO1
14:50LHE 2- A-finaleofficieel
AEG, TRI, ARG, TRI
14:54HE 1x A-finaleofficieel
ORC1, SKO, INA, VID, LAG2, GYA
14:59HG 4- A-finaleofficieel
GYA1, VIK, NJO, GYA2
15:04HGb 4- A-finaleofficieel
SKO1, SKA, SKO2, SKO3, LAG, VID
15:09HG 4+ A-finaleofficieel
SKO, OKE, SKA, NER, GYA, NJO
15:13HB 1x A-finaleofficieel
OKE, EUR, LAA, NJO, ARG, SPA
15:17LHE 1x A-finaleofficieel
OKE1, GYA, TRI, THE, OKE2, ORC
15:22LHG 4- A-finaleofficieel
PRO, LAG1, LAG2, NJO, NER
15:27LHGb 4- A-finaleofficieel
ARG, SKO, PRO, SKA, AEG, TRI
15:32LHG 4+ A-finaleofficieel
ASO, ORC, NJO, BOR
15:36LHB 1x A-finaleofficieel
HEM, SAU, NAU, GYA, NER
15:40LDB 1x A-finaleofficieel
SAU, LAG2, ORC, PHO2, SKA, LAG1
15:44LDE 1x A-finaleofficieel
ASO, NER3, NER2, NER1, ORC, TRI
15:49HB 4+ A-finaleofficieel
THE, PHO, OKE, SAU, SKO, NJO
15:53DGb 4- A-finaleofficieel
ORC, ASO2, ARG, LAG, TRI, SKO
15:58DG 4- A-finaleofficieel
ORC, THE, INA, LAG, PRO, NJO
16:03DG 4+ A-finaleofficieel
TRI2, SKO, TRI1, SKA, ARG2, ARG
16:08DE 1x A-finaleofficieel
OKE, GYA, GOU, WIL1, ORC1, WIL2
16:12DB 1x A-finaleofficieel
BEA, PHO, ORC, MAA, WET
16:16HG 2x A-finaleofficieel
AMS, PRO, NER, THE, LAG, EUR
16:20LHG 2x A-finaleofficieel
NJO, HEM, TRI, EUR, GYA, THE
16:25LHB 8+ A-finaleofficieel
NJO, ASO, AEG, NER, ARG, VID
16:30DB 4+ A-finaleofficieel
OKE, VID, THE, LAG1, VID, LAG2
16:50J18 2x B-finaleofficieel
JAS, HEM, TUB, DDS1, TRO, PAM
16:54J18 2x A-finaleofficieel
WIL, HOO1, WIL, EEM, WIL, MAA
16:58J16 2x B-finaleofficieel
JAS, HOO2, HEM2, WIL3, MAA, AMS
17:02J16 2x A-finaleofficieel
HUN, HOO1, LEY, WIL1, LEY, NEP
17:06HE 2- A-finaleofficieel
NJO1, WIL, SKO, SKA, NJO2
17:10DE 2- A-finaleofficieel
RIC, PRO, NJO, OKE, PRO, WIL
17:14DG 2x A-finaleofficieel
LAG, PRO, SKO, ARG, AEG, NJO
17:18LDGb 2x A-finaleofficieel
SKO, SKA, NER, EUR, TRI, VID
17:22HB 2x A-finaleofficieel
PHO, DUD, SKA, AEG, GYA, BOR
17:30HE 8+ A-finaleofficieel
KNR, NER, GYA, PRO1, LAG, INA
17:35HB 8+ A-finaleofficieel
TRI, SKA, ORC, AEG, PRO, ASO
17:40LHE 8+ A-finaleofficieel
ARG, LAG2, NJO, SKA, LAG1, SKA
17:44LHB 2x A-finaleofficieel
GYA, SAU, ASO, SKA, AMS, ARG
17:49M16 8+ / M18 8+ A-finaleofficieel
AMS, SPA, LAA, WIL, AMS, RIC
17:59DE 4x A-finaleofficieel
SKO, NER, TRI, KNR, LAG, SKO
18:04DE 8+ A-finaleofficieel
SKA, SIL, KNR, AEG, NER, GYA
18:09DB 8+ A-finaleofficieel
PRO, EUR, ASO, ORC, TRI, SKO
18:14HE 4x A-finaleofficieel
INA, NJO, SKO1, ASO
18:19DB 2x A-finaleofficieel
GYA2, MAA, PEL, PRO, AEG, GYA1
18:24LDB 4* A-finaleofficieel
PHO, NER, EUR, SAU, ASO, SKA
18:28LDE 4x A-finaleofficieel
TRI, ASO, ORC, GYA, LAG, NER
18:33J16 8+ A-finaleofficieel
NAA, PAM, VIK, SPA, WIL
18:38J18 8+ A-finaleofficieel
RIC, WIL, WIL, ARC, SPA, DDS