W (500m) 500 meter

pos.codecrew
stroke
finishdifference
19.FRAEugenie MAKOWSKI01:46.1(19)+18.6
Sete Av 2 01:46.145.0 spm