MWX
1x[003] HG 1x (7)
[004] HG-B 1x (12)
[013] LHG 1x (15)
[014] LHG-B 1x
[038] J18 1x (16)
[044] J16 1x (10)
[101] HE 1x (12)
[109] HB 1x (12)
[113] LHE 1x (6)
[121] LHB 1x (10)
[164] J14 1x
[023] DG 1x (17)
[024] DG-B 1x
[032] LDG 1x (12)
[033] LDG-B 1x
[065] M14 1x
[125] DE 1x (4)
[133] DB 1x (5)
[140] LDB 1x (7)
[145] M18 1x (10)
[151] M16 1x (10)
[153] LDE 1x (9)
2-[005] HG 2- (7)
[015] LHG 2-
[055] HPRE 2-
[102] HE 2- (6)
[114] LHE 2-
[142] J18 2-
[025] DG 2- (3)
[041] M18 2- (5)
[126] DE 2- (3)
[163] DPRE 2-
2+[063] H2+ (4)
[064] D2+
2x[001] HE 2x (3)
[008] HDev 2x (14)
[011] LHE 2x
[017] LHDev 2x (11)
[049] J18 2x (B)
[050] J16 2x (B) (7)
[054] HPRE 2x
[108] HG 2x (9)
[110] HB 2x (5)
[120] LHG 2x (7)
[122] LHB 2x (5)
[143] J18 2x (7)
[148] J16 2x (14)
[158] J14 2x
[021] DE 2x (4)
[027] DDev 2x (19)
[031] LDE 2x
[035] LDB 2x
[036] LDDev 2x (14)
[042] M18 2x (8)
[046] M16 2x (6)
[052] M14 2x
[132] DG 2x (11)
[134] DB 2x (12)
[138] LDG 2x (3)
[139] LDG-B 2x (8)
[155] M18 2x (B)
[156] M16 2x (B) (7)
[162] DPRE 2x
4-[002] HE 4- (4)
[007] HDev 4- (18)
[012] LHE 4-
[018] LHDev 4- (8)
[039] J18 4-
[105] HG 4- (4)
[106] HG-B 4- (9)
[117] LHG 4- (6)
[118] LHG-B 4-
[161] HPRE 4-
[022] DE 4-
[028] DDev 4- (18)
[057] DPRE 4-
[129] DG 4- (6)
[130] DG-B 4- (7)
[146] M18 4-
4*[157] J16 4* (B)
[159] J14 4*
[051] M16 4* (B)
[053] M14 4*
[141] LDB 4* (4)
4+[107] HG 4+ (4)
[111] HB 4+ (6)
[119] LHG 4+ (5)
[123] LHB 4+
[154] LHB 4+
[131] DG 4+ (3)
[135] DB 4+
4x[006] HG 4x
[016] LHG 4x
[040] J18 4x
[045] J16 4x (7)
[103] HE 4x (2)
[115] LHE 4x
[160] HPRE 4x
[026] DG 4x
[034] LDG 4x
[056] DPRE 4x (3)
[127] DE 4x (5)
[137] LDE 4x
[147] M18 4x
[152] M16 4x
8+[060] H8+ (Alumni) (4)
[104] HE 8+ (6)
[112] HB 8+ (5)
[116] LHE 8+
[124] LHB 8+
[144] J18 8+
[150] J16 8+
[043] M18 8+
[048] M16 8+
[061] D8+ (Alumni) (2)
[128] DE 8+ (4)
[136] DB 8+
[062] Mix8+ (Mix)
[058] O8+ (Luco)
[059] O8+ (Bestuurs 8+)
[066] OBedr 8+ (2)
Probeer nu de beta versie van onze nieuwe regatta site!