[056] H 2x

pos.codeploeg
slag
nummerfinishverschil
1.SVASVA Salzbergen 1919 e.V.719:41,5(1)
 Malte Wehowski