zaterdag

tijdheat
indeling
status
08:30NOOC Bokaal D2 voorwedstrijd 1officieel
ARG9, SAU1, VID4, PRO2, NJO10, SKA5, TRI9, GYA8, ASO4, GYA4, AEG4, ODI, PEL2, SKO7, PHO5, GYA2, ORC14, TRI5, ORC9, THE3, NER5, NER8, SKA2, SKO17, OKE3, SKO15, ARG8, LAG3
08:50NOOC Bokaal H1 voorwedstrijd 1officieel
AEG2, ARG5, PRO1, TRI7, EUR5, ORC1, TRI5, NJO3, GYA8, LAG3, GYA4, THE9, NER4, SKO2, NER8, SKA3, THE3, VID1, PRO7, ARG8, ODI, ASO3
09:10NOOC Bokaal D3 voorwedstrijd 1officieel
SKO16, DUD, GYA9, TRI7, TRI8, NJO1, EUR1, SKO18, AEG1, NJO11, LAG2, BOR1, NER7, PRO1, GYA6, ASO2, THE4, OKE1, ORC8, GYA3, SKA4, PHO2, SKO9, ARG10, PHO4, ORC12, AMP1
09:30NOOC Bokaal D2 voorwedstrijd 2officieel
LAG3, ARG8, SKO15, OKE3, SKO17, SKA2, NER8, NER5, THE3, ORC9, TRI5, ORC14, GYA2, PHO5, SKO7, PEL2, ODI, AEG4, GYA4, ASO4, GYA8, TRI9, SKA5, NJO10, PRO2, VID4, SAU1, ARG9
09:50NOOC Bokaal H1 voorwedstrijd 2officieel
ASO3, ODI, ARG8, PRO7, VID1, THE3, SKA3, NER8, SKO2, NER4, THE9, GYA4, LAG3, GYA8, TRI5, ORC1, EUR5, TRI7, PRO1, ARG5, AEG2
10:10NOOC Bokaal D3 voorwedstrijd 2officieel
AMP1, ORC12, PHO4, ARG10, SKO9, PHO2, SKA4, GYA3, ORC8, OKE1, THE4, ASO2, GYA6, PRO1, NER7, BOR1, LAG2, NJO11, AEG1, SKO18, EUR1, NER4, NJO1, TRI8, GYA9, DUD, SKO16
10:25H 4+ voorwedstrijdofficieel
VID, PRO1, AMP, SKO1, ODI, NJO, ORC, PRO2
10:35D B4+ voorwedstrijdofficieel
EUR, GYA2, BOR1, VID3, BOR2, OKE, VID2, GYA3, VID1, SKO
10:45HOnerv C4+ voorwedstrijdofficieel
PAN, AEG, PRO2, PRO1, GYA
11:00NOOC Bokaal D2 G-finaleofficieel
AEG4, VID4, ARG9, ARG8
11:04NOOC Bokaal D2 F-finaleofficieel
NER5, GYA8, NER8, GYA2
11:08NOOC Bokaal D2 E-finaleofficieel
ODI, ASO4, THE3, PEL2
11:12NOOC Bokaal D2 D-finaleofficieel
SKO7, SKA5, SKO17, LAG3
11:16NOOC Bokaal D2 C-finaleofficieel
SKO15, NJO10, TRI9, OKE3
11:20NOOC Bokaal D2 B-finaleofficieel
TRI5, SKA2, ORC14, PRO2
11:24NOOC Bokaal D2 A-finaleofficieel
ORC9, PHO5, GYA4, SAU1
11:30NOOC Bokaal H1 F-finaleofficieel
NJO3, NER4
11:34NOOC Bokaal H1 E-finaleofficieel
GYA4, ODI, TRI5, NER8
11:38NOOC Bokaal H1 D-finaleofficieel
THE9, ARG5, THE3, TRI7
11:42NOOC Bokaal H1 C-finaleofficieel
ASO3, AEG2, GYA8, ARG8
11:46NOOC Bokaal H1 B-finaleofficieel
PRO1, VID1, SKO2, SKA3
11:50NOOC Bokaal H1 A-finaleofficieel
EUR5, ORC1, LAG3, PRO7
11:55NOOC Bokaal D3 G-finaleofficieel
TRI7, BOR1, NER7, NER4
11:59NOOC Bokaal D3 F-finaleofficieel
ARG10, SKA4, EUR1, PHO4
12:03NOOC Bokaal D3 E-finaleofficieel
SKO18, ASO2, PRO1, PHO2
12:07NOOC Bokaal D3 D-finaleofficieel
TRI8, SKO9, NJO11, GYA9
12:11NOOC Bokaal D3 C-finaleofficieel
AEG1, SKO16, ORC12, THE4
12:15NOOC Bokaal D3 B-finaleofficieel
ORC8, AMP1, OKE1, DUD
12:19NOOC Bokaal D3 A-finaleofficieel
LAG2, GYA3, GYA6, NJO1
13:45H C4+ Klassement voorwedstrijd 1officieel
PHO, SKO1, NJO, LAG1, NER1, SKA2, LAG2, SKA1, NER2, SAU, PRO, TRI1, TRI2, ARG, AEG2, OKE, ORC, VID, SKO2, AEG1, GYA, ASO
14:05NOOC Bokaal D5 voorwedstrijd 1officieel
NJO3, OKE6, TRI4, GYA14, SKO8, LAG5, SAU2, EUR2, AEG3, ORC2, NER3, ASO6, GYA1, ARG7, TRI12, NJO7, ARG3, PRO5, VID1, SKO2, SKA3, ORC10, ORC1, SKO13, PHO7, PEL3, GYA15
14:25NOOC Bokaal H4 voorwedstrijd 1officieel
TRI8, LAG1, LAG7, SKO6, NJO7, NER2, SKA1, OKE2, PRO11, THE5, NJO2, SAU, GYA7, PRO8, GYA11, PEL2, ORC2, THE11, EUR3, PHO5, ARG6, AEG1
14:45H C4+ Klassement voorwedstrijd 2officieel
ASO, GYA, AEG1, SKO2, VID, ORC, OKE, AEG2, ARG, TRI2, TRI1, PRO, SAU, NER2, SKA1, LAG2, SKA2, NER1, LAG1, NJO, SKO1, PHO
15:05NOOC Bokaal D5 voorwedstrijd 2officieel
GYA15, PEL3, PHO7, SKO13, ORC1, ORC10, SKA3, SKO2, VID1, PRO5, ARG3, NJO7, TRI12, ARG7, GYA1, ASO6, NER3, ORC2, AEG3, EUR2, SAU2, LAG5, SKO8, GYA14, TRI4, OKE6, NJO3
15:25NOOC Bokaal H4 voorwedstrijd 2officieel
AEG1, ARG6, PHO5, EUR3, THE11, ORC2, PEL2, GYA11, PRO8, GYA7, SAU, NJO2, THE5, PRO11, OKE2, SKA1, NER2, NJO7, SKO6, LAG7, LAG1, TRI8
15:53HOnerv C4+ A-finaleofficieel
PAN, PRO2, PRO1, GYA
16:00D B4+ B-finaleofficieel
GYA3, BOR1, BOR2, VID2
16:04D B4+ A-finaleofficieel
OKE, SKO, GYA2, EUR
16:08H 4+ B-finaleofficieel
ODI, AMP, SKO1, PRO2
16:12H 4+ A-finaleofficieel
PRO1, VID, ORC, NJO
16:45H C4+ Klassement F-finaleofficieel
VID, TRI2
16:49H C4+ Klassement E-finaleofficieel
SKA2, PHO, NJO, ORC
16:53H C4+ Klassement D-finaleofficieel
NER1, LAG2, AEG2, NER2
16:57H C4+ Klassement C-finaleofficieel
TRI1, SKO2, SKA1, SKO1
17:01H C4+ Klassement B-finaleofficieel
ASO, SAU, OKE, AEG1
17:05H C4+ Klassement A-finaleofficieel
ARG, PRO, LAG1, GYA
17:10NOOC Bokaal D5 G-finaleofficieel
GYA14, NER3, OKE6
17:14NOOC Bokaal D5 F-finaleofficieel
SKA3, SKO13, PEL3, SKO2
17:18NOOC Bokaal D5 E-finaleofficieel
ARG3, GYA1, SKO8, GYA15
17:22NOOC Bokaal D5 D-finaleofficieel
PHO7, ARG7, SAU2, NJO3
17:26NOOC Bokaal D5 C-finaleofficieel
ORC10, AEG3, TRI4, ORC2
17:30NOOC Bokaal D5 B-finaleofficieel
ORC1, NJO7, ASO6, VID1
17:34NOOC Bokaal D5 A-finaleofficieel
TRI12, PRO5, LAG5, EUR2
17:40NOOC Bokaal H4 F-finaleofficieel
GYA7
17:44NOOC Bokaal H4 E-finaleofficieel
NJO7, THE11, EUR3, NJO2
17:48NOOC Bokaal H4 D-finaleofficieel
AEG1, ARG6, SAU, PRO8
17:52NOOC Bokaal H4 C-finaleofficieel
SKO6, ORC2, PRO11, PHO5
17:56NOOC Bokaal H4 B-finaleofficieel
NER2, THE5, PEL2, OKE2
18:00NOOC Bokaal H4 A-finaleofficieel
LAG7, LAG1, GYA11, SKA1

zondag

tijdheat
indeling
status
08:30NOOC Bokaal H2 voorwedstrijd 1officieel
SKA4, PRO12, PHO3, ORC6, EUR7, GYA12, LAG4, TRI2, AEG3, PRO3, OKE3, BOR2, NER6, GYA5, THE8, NJO6, SKO8, SKO1, ARG9, VID2, TRI3, THE7
08:50NOOC Bokaal D1 voorwedstrijd 1officieel
SKO14, LAG4, PEL1, OKE5, ORC6, PHO3, SKO6, NJO5, ASO3, ORC3, GYA18, TRI6, PRO4, ARG2, SKA6, AEG5, ARG1, ORC11, GYA7, NJO6, EUR3, SKO10, GYA13, SAU4, THE1, VID3, TRI3
09:10NOOC Bokaal H3 voorwedstrijd 1officieel
BOR1, SKO7, NER1, ORC5, SKO9, THE4, NER5, VID4, SKA2, TRI4, PRO2, ARG7, ARG1, GYA1, EUR6, ASO4, NJO1, PHO1, GYA9, EUR1, LAG2, PRO5
09:30NOOC Bokaal H2 voorwedstrijd 2officieel
THE7, TRI3, VID2, ARG9, SKO1, SKO8, NJO6, THE8, GYA5, NER6, BOR2, OKE3, PRO3, AEG3, TRI2, LAG4, GYA12, EUR7, ORC6, PHO3, PRO12, SKA4
09:50NOOC Bokaal D1 voorwedstrijd 2officieel
TRI3, VID3, THE1, NER9, SAU4, GYA13, SKO10, EUR3, NJO6, GYA7, ORC11, ARG1, AEG5, SKA6, ARG2, PRO4, TRI6, GYA18, ORC3, ASO3, NJO5, SKO6, PHO3, ORC6, OKE5, PEL1, LAG4, SKO14
10:10NOOC Bokaal H3 voorwedstrijd 2officieel
PRO5, LAG2, EUR1, GYA9, PHO1, NJO1, ASO4, EUR6, GYA1, ARG1, ARG7, PRO2, TRI4, SKA2, VID4, NER5, THE4, SKO9, ORC5, NER1, SKO7, BOR1
10:25H 2- voorwedstrijdofficieel
NJO, LAG, SKA, EUR, ASO, PRO1, PRO2
10:35D 4+ voorwedstrijdofficieel
SKO2, EUR1, SKO1, EUR2, GYA
10:40H B4+ voorwedstrijdofficieel
SKO4, GYA3, GYA2, SKO1, GYA1
10:50DOnerv C4+ voorwedstrijdofficieel
NJO1, GYA3, GYA1, ORC2, ORC1, GYA2, AEG, NJO2, PRO1, ORC3, PRO2
11:00NOOC Bokaal H2 F-finaleofficieel
SKA4, NER6
11:04NOOC Bokaal H2 E-finaleofficieel
GYA5, VID2, THE7, SKO1
11:08NOOC Bokaal H2 D-finaleofficieel
ARG9, TRI2, NJO6, EUR7
11:12NOOC Bokaal H2 C-finaleofficieel
SKO8, BOR2, OKE3
11:16NOOC Bokaal H2 B-finaleofficieel
PRO12, THE8, LAG4, ORC6
11:20NOOC Bokaal H2 A-finaleofficieel
GYA12, PHO3, PRO3, AEG3
11:25NOOC Bokaal D1 G-finaleofficieel
NER9, AEG5, GYA7, SKO10
11:29NOOC Bokaal D1 F-finaleofficieel
TRI3, ORC11, PHO3, SKA6
11:33NOOC Bokaal D1 E-finaleofficieel
SAU4, TRI6, GYA18, ASO3
11:37NOOC Bokaal D1 D-finaleofficieel
GYA13, VID3, SKO14, OKE5
11:41NOOC Bokaal D1 C-finaleofficieel
PEL1, PRO4, THE1, SKO6
11:45NOOC Bokaal D1 B-finaleofficieel
ORC3, NJO5, EUR3, ORC6
11:49NOOC Bokaal D1 A-finaleofficieel
LAG4, ARG2, ARG1, NJO6
11:55NOOC Bokaal H3 F-finaleofficieel
SKO9, GYA1, TRI3
11:59NOOC Bokaal H3 E-finaleofficieel
VID4, SKO7, BOR1, PHO1
12:03NOOC Bokaal H3 D-finaleofficieel
NER1, PRO5, EUR6, NER5
12:07NOOC Bokaal H3 C-finaleofficieel
ARG7, TRI4, EUR1, ORC5
12:11NOOC Bokaal H3 B-finaleofficieel
THE4, SKA2, NJO1, GYA9
12:15NOOC Bokaal H3 A-finaleofficieel
ASO4, PRO2, ARG1, LAG2
13:45D C4+ Klassement voorwedstrijd 1officieel
OKE, NJO1, PHO, GYA2, SKO1, GYA1, ARG, VID, SKO2, ORC, ASO, SKA1, TRI1, SAU, LAG, NER1, AEG2, NER2, TRI2, NJO2, PRO, AEG1, SKA2
14:05NOOC Bokaal H5 voorwedstrijd 1officieel
EUR4, TRI1, ARG2, PEL1, AMP, THE1, NJO4, SKA5, OKE1, ORC3, VID3, PRO10, SKO3, LAG6, THE6, GYA10, PHO2, PRO9, GYA2, LAG8, ASO1, NER3, ARG10
14:25NOOC Bokaal D4 voorwedstrijd 1officieel
TRI2, ORC13, PRO3, ARG4, NER6, BOR2, SKA8, GYA11, NJO9, GYA5, SKO11, SAU5, LAG1, EUR4, ORC5, PHO8, GYA17, SKO12, OKE2, THE2, SKA1, ARG6, AMP2, ASO1, NJO2, TRI11, VID2, SKO19
14:45D C4+ Klassement voorwedstrijd 2officieel
SKA2, AEG1, PRO, NJO2, TRI2, NER2, AEG2, NER1, LAG, SAU, TRI1, SKA1, ASO, ORC, SKO2, VID, ARG, GYA1, SKO1, GYA2, PHO, NJO1, OKE
15:05NOOC Bokaal H5 voorwedstrijd 2officieel
ARG10, NER3, ASO1, LAG8, GYA2, PRO9, PHO2, GYA10, THE6, LAG6, SKO3, PRO10, VID3, ORC3, OKE1, SKA5, NJO4, THE1, AMP, PEL1, ARG2, TRI1, EUR4
15:25NOOC Bokaal D4 voorwedstrijd 2officieel
SKO19, VID2, TRI11, NJO2, ASO1, AMP2, ARG6, SKA1, THE2, OKE2, SKO12, GYA17, PHO8, ORC5, EUR4, LAG1, SAU5, SKO11, GYA5, NJO9, GYA11, SKA8, BOR2, NER6, ARG4, PRO3, ORC13, TRI2
15:40DOnerv C4+ C-finaleofficieel
AEG, GYA1, GYA3
15:44DOnerv C4+ B-finaleofficieel
NJO1, GYA2, PRO2, NJO2
15:48DOnerv C4+ A-finaleofficieel
ORC3, PRO1, ORC2, ORC1
15:52H B4+ B-finalegeannuleerd
15:56H B4+ A-finaleofficieel
SKO1, SKO4, GYA2, GYA3
16:02D 4+ A-finaleofficieel
SKO1, GYA, EUR1, EUR2
16:08H 2- B-finaleofficieel
ASO, SKA, NJO
16:12H 2- A-finaleofficieel
PRO2, LAG, EUR, PRO1
16:20D C4+ Klassement F-finaleofficieel
ASO, ORC, TRI1
16:24D C4+ Klassement E-finaleofficieel
NER2, AEG2, VID, OKE
16:28D C4+ Klassement D-finaleofficieel
SKO2, PHO, NJO2, SKA1
16:32D C4+ Klassement C-finaleofficieel
GYA1, LAG, SKO1, NER1
16:36D C4+ Klassement B-finaleofficieel
NJO1, SKA2, SAU, GYA2
16:40D C4+ Klassement A-finaleofficieel
ARG, PRO, AEG1, TRI2
16:45NOOC Bokaal H5 F-finaleofficieel
ARG10, VID3, GYA10
16:49NOOC Bokaal H5 E-finaleofficieel
EUR4, NJO4, GYA2, SKO3
16:53NOOC Bokaal H5 D-finaleofficieel
ORC3, AMP, PHO2, SKA5
16:57NOOC Bokaal H5 C-finaleofficieel
ASO1, LAG6, PRO9, OKE1
17:01NOOC Bokaal H5 B-finaleofficieel
THE1, PEL1, NER3, ARG2
17:05NOOC Bokaal H5 A-finaleofficieel
LAG8, TRI1, PRO10, THE6
17:10NOOC Bokaal D4 G-finaleofficieel
AMP2, ARG6, SAU5, SKO19
17:14NOOC Bokaal D4 F-finaleofficieel
GYA17, SKO11, PHO8, TRI11
17:18NOOC Bokaal D4 E-finaleofficieel
NER6, ORC13, ARG4, SKO12
17:22NOOC Bokaal D4 D-finaleofficieel
ORC5, VID2, GYA11, BOR2
17:26NOOC Bokaal D4 C-finaleofficieel
EUR4, SKA8, NJO2, NJO9
17:30NOOC Bokaal D4 B-finaleofficieel
PRO3, TRI2, ASO1, OKE2
17:34NOOC Bokaal D4 A-finaleofficieel
LAG1, GYA5, SKA1, THE2