Saturday

crew
stroke
eventroundlanetimepos.
DUKDukla PrahaM 2-Heat 2[1]06:54.273rd
Mark Šimoník
DUKDukla PrahaM 2xHeat 1[1]06:45.154th
Martin Slavík
DUKDukla PrahaBM 2xFinal A[3]06:21.311st
Jaroslav Hellebrand
DUKDukla PrahaM 2xFinal B[3]06:38.753rd
Martin Slavík
DUKDukla PrahaM 4xFinal A[4]06:03.044th
Michal Jajíček

Sunday

crew
stroke
eventroundlanetimepos.
DUKDukla PrahaM 2-Heat 1[3]06:47.104th
Mark Šimoník
DUKDukla Praha 2M 2xHeat 3[2]06:48.094th
Martin Slavík
DUKDukla Praha 1M 2xHeat 3[3]06:36.282nd
Miroslav Jech
DUKDukla Praha 1M 2xFinal A[1]06:31.155th
Miroslav Jech
DUKDukla PrahaM 4xFinal A[1]06:01.166th
Michal Jajíček