zondag

nr.veld
code
#opmerking
001SA2
Senioren A
002DSA1
Dames senioren A
003LSA3
Lichte senioren A
004LDSA3
Lichte dames senioren A
005SB1
Senioren B
007LSB1
Lichte senioren B
008LDSB3
Lichte dames senioren B
009J1824
Jongens 18
010M1820
Meisjes 18
011J1628
Jongens 16
012M1628
Meisjes 16
013B3
Beginnelingen
016LDB2
Lichte dames beginnelingen
017HV30+6
Heren veteranen 30+
018DV30+8
Dames veteranen 30+
019HV40+10
Heren veteranen 40+
020DV40+2
Dames veteranen 40+
021HV50+20
Heren veteranen 50+
022DV50+3
Dames veteranen 50+
023HV60+12
Heren veteranen 60+
025HV70+1
Heren veteranen 70+
027LHV30+3
Lichte heren veteranen 30+
030LDV40+2
Lichte dames veteranen 40+
031LHV50+7
Lichte heren veteranen 50+
032LDV50+2
Lichte dames veteranen 50+
035LHV70+1
Lichte heren veteranen 70+
037HCl7
Heren club
038DCl3
Dames club
042Competitie J184
Competitie jongens achttien
043Competitie M181
Competitie meisjes achttien
044Competitie J1622
Competitie jongens zestien
045Competitie M1610
Competitie meisjes zestien
048H TA2
Heren trunk, arms
049D TA2
Dames trunk, arms
050H LTA4
Heren legs, trunk, arms
051D LTA1
Dames legs, trunk, arms
060Estafette4
Estafette