[012] JM B (2. Wettkampfebene / TalenteCup)

codeorigincrew
stroke
Anthony Hobert
Anthony Hobert
RVFGRuderverein Friedrichsgymnasium KasselAjla Veiz
Ruderverein Friedrichsgymnasium Kassel
WSVMWassersportverein Meppen e.V.Jan Eilermann
Wassersportverein Meppen e.V.
WSVMWassersportverein Meppen e.V.Matti Muke
Wassersportverein Meppen e.V.