M PR1 (2000m)

codeorigincrew
stroke
BRNBahrainDuaij Zayed
Bahrain
SRISri LankaMahesh Jayakody
Sri Lanka
THAThailandPhongsakon Chumchai
Thailand
THAThailandPooyin Comnuan
Thailand
withdrawn after draw
Lasantha Welikala