Sat, 4:27 pm - Race 13 - LW 2000 meter

lanecodecrew
stroke
[2]MASNurzarinah Zakaria
Malaysia
[3]IRIShakiba Voghoufi
Iran
[4]HKGWong LokYiu
Hong Kong, China
[5]KUWSoaad Alfaqaan
Kuwait
[6]HKGLi Yin Wai
Hong Kong, China
[7]SGPZhi Xuan Teo
Singapore
[8]HKGLeung King Wan
Hong Kong, China
[9]HKGClaire Burley
Hong Kong, China
[10]HKGWong Sheung Yee
Hong Kong, China
[11]THAParisa Chaempudsa
Thailand
[12]HKGHui Wing Ki
Hong Kong, China