PARAROWING TEAM POLAND

[POL] PARAROWING TEAM POLAND

[094] WPR2

entered

pos.name
stroke Jolanta Majka
 
name
coach Tomasz Kazmierczak
timeracestatus
Sun, 8:30 AM2000 meterofficial