All days

nr.wedstrijdnummer
code
#opmerkingen
001HE12
Heren elite
002DE25
Dames elite
003LHE5
Lichte heren elite
004LDE2
Lichte dames elite
005HSB41
Heren senioren B
006DSB43
Dames senioren B
007LHSB19
Lichte heren senioren B
008LDSB11
Lichte dames senioren B
009J1853
Jongens achttien
010M1836
Meisjes achttien
011J16105
Jongens zestien
012M1675
Meisjes zestien
013HG118
Heren gevorderde
014DG89
Dames gevorderde
015LHG77
Lichte heren gevorderde
016LDG36
Lichte dames gevorderde
020HEj 821
Heren eerstejaars acht
021DEj 817
Dames eerstejaars acht
022LHEj 817
Lichte heren eerstejaars acht
023LDEj 417
Lichte dames eerstejaars vier
032HCl 426
Heren club vier
033DCl 422
Dames club vier
058H PR33
Heren PR3
062D PR31
Dames PR3
063D PR21
Dames PR2
100HVA7
Heren veteranen A
101HVB4
Heren veteranen B
102HVC8
Heren veteranen C
103HVD7
Heren veteranen D
104HVE2
Heren veteranen E
105HVF6
Heren veteranen F
106HVG1
Heren veteranen G
111DVA2
Dames veteranen A
112DVB2
Dames veteranen B
114DVD1
Dames veteranen D
121DVK1
Dames veteranen K
122LHVA1
Lichte heren veteranen A
124LHVC1
Lichte heren veteranen C
127LHVF2
Lichte heren veteranen F
129LHVH1
Lichte heren veteranen H
133LDVA1
Lichte dames veteranen A
135LDVC1
Lichte dames veteranen C
136LDVD1
Lichte dames veteranen D
144HEj 46
Heren eerstejaars vier
145DEj 411
Dames eerstejaars vier
146LHEj 43
Lichte heren eerstejaars vier
147HCl 811
Heren club acht
148DCl 811
Dames club acht