zondag

20 januari 2019

nr.wedstrijdnummer
code
#opmerkingen

overige velden

nr.wedstrijdnummer
code
#opmerkingen
001HE5
Heren elite
002DE
Dames elite
003LHE
Lichte heren elite
004LDE
Lichte dames elite
005HSB
Heren senioren B
006DSB
Dames senioren B
007LHSB
Lichte heren senioren B
008LDSB1
Lichte dames senioren B
009J1810
Jongens achttien
010M1813
Meisjes achttien
011J1610
Jongens zestien
012M167
Meisjes zestien
013Competitie J182
Competitie jongens achttien
014Competitie M182
Competitie meisjes achttien
015Competitie J163
Competitie jongens zestien
016Competitie M168
Competitie meisjes zestien
017Competitie J143
Competitie jongens veertien
018Competitie M143
Competitie meisjes veertien
019HV30+
Heren veteranen 30+
020DV30+
Dames veteranen 30+
021HV40+1
Heren veteranen 40+
022DV40+
Dames veteranen 40+
023HV50+3
Heren veteranen 50+
024DV50+
Dames veteranen 50+
025LHV30+
Lichte heren veteranen 30+
026LDV30+
Lichte dames veteranen 30+
027LHV40+1
Lichte heren veteranen 40+
028LDV40+
Lichte dames veteranen 40+
029LDV50+
Lichte dames veteranen 50+
030LHV50+
Lichte heren veteranen 50+
031HB
Heren beginner
032DB
Dames beginner
033LHB1
Lichte heren beginner
034LDB
Lichte dames beginner
035HG
Heren Gevorderd
036DG
Dames Gevorderd
037LHG
Heren Gevorderd Lichte categorie
038Aangepast roeien2LTA, AS, TA, ID voor dames en heren
Alle categorieen aangepast roeien
039HEj 81
Heren eerstejaars acht
040LHEj 8
Lichte heren eerstejaars acht
041DEj 8
Dames eerstejaars acht
042LDEj 4
Lichte dames eerstejaars vier
043HCl1
Heren club
044DCl1
Dames club
045HV60+6
Heren veteranen 60+
046DV60+
Dames veteranen 60+
047LHV60+
Lichte heren veteranen 60+
048LDV60+
Lichte dames veteranen 60+
049HV70+3
Heren veteranen 70+
050DV70+1
Dames veteranen 70+
051LHV70+
Lichte heren veteranen 70+
052LDV70+
Lichte dames veteranen 70+
053LDG2
Lichte dames gevorderde